ความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ

หากถามว่าทำไมถึงควรรู้ภาษาอังกฤษ คำตอบคือเพราะการรู้ภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งภาษา คุณสามารถติดต่อสื่อสารผู้คนบนโลกนี้ได้กว่าพันล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมาจากประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และด้านอื่นๆของสังคมโลกในยุคปัจจุบันอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาหลักที่คนต่างชาติต่างภาษานิยมใช้เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศกันมากที่สุด จนหลายคนนิยามภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษานานาชาติ (International Language) หรือ ภาษาสากล (Global Language)ทุกวันนี้มีประเทศต่างๆกว่า 50 ประเทศทั่วโลกได้ประกาศให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  อีกทั้งองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ก็ยังให้ภาษาอังกฤษเป็น 1 ในภาษาหลักสำหรับการสื่อสารด้วย

เหตุผลต่างๆที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คือคำตอบว่า  ทำไมคนที่รู้ภาษาอังกฤษจึงหางานได้ง่ายกว่า  มีโอกาสได้งานและเงินเดือนที่ดีกว่า  มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้มากกว่า  และเป็นที่ต้องการขององค์กรขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 

คุณรู้ภาษาอังกฤษ  =  คุณเข้าถึงผู้คนบนโลกใบนี้ได้กว่า 1พันล้านคน

หากคุณรู้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว  คุณสามารถติดต่อสื่อสารได้เฉพาะคนไทยเท่านั้นซึ่งมีอยู่ประมาณ 60 ล้านคน  แต่หากคุณรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มอีกหนึ่งภาษา  ตอนนี้คุณสามารถติดต่อผู้คนได้ประมาณ 1,100 ล้านคนทั่วโลก

ข้อมูลจาก Wikipedia ระบุว่ามีคนประมาณ 380 ล้านคนพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือภาษาแรก (First Language) ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  แคนาดา  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  ไอร์แลนด์ ฯลฯนอกจากนี้ยังมีคนอีกประมาณ 720 ล้านคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (Second Language)  ส่วนใหญ่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมกับภาษาอื่นๆ  เช่น  ประเทศอินเดีย  แอฟริกาใต้  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  เป็นต้น  รวมแล้วคนบนโลกใบนี้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ประมาณ 1,100 ล้านคน  โดยมี  53 ประเทศทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_number_of_native_speakers)

 ประมาณปี 2020 จะมีคนเรียนภาษาอังกฤษทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้านคน 

เดวิด แกรดดอล (Davis Graddol) นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ชาวอังกฤษผู้ทำงานวิจัยเรื่อง “English Next (2006)” ให้กับ British Council กล่าวถึงแนวโน้มของภาษาอังกฤษว่า  นับจากนี้ไปจำนวนผู้เรียนภาษาอังกฤษทั่วโลกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และคาดว่าในอีก 10 – 15 ปีข้างหน้า (ประมาณปี 2015 – 2020) จำนวนผู้เรียนจะเพิ่มสูงสุดถึง 2 พันล้านคน  ข้อมูลจากงานวิจัยนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนบนโลกนี้ต่างตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในสังคมโลกยุคใหม่ (http://www.britishcouncil.org/learning-research-englishnext.ht)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: